Nyheter

GDPR

Övergripande

EU har beslutat om en ny dataskyddsförordning som reglerar hur personuppgifter får hanteras – GDPR (General Data Protection Regulation). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen (PUL).

GDPR kommer att påverka idrotten, såväl förbund som föreningar. Riksidrottsförbundet (RF) har det övergripande ansvaret för att förstå och tolka hur GDPR påverkar oss inom idrotten. RF har därför tagit fram en gemensam uppförandekod (uppförandekod är i detta sammanhang en juridisk term) för hur vi inom idrotten ska hantera personuppgifter utifrån att stärka individens rättigheter kring sina uppgifter, men även för att vi som organisationer ska leva upp till GDPR. RF har även tagit fram instruktioner och mallar som underlättar för såväl föreningar som förbund att följa GDPR.

Badmintonförbundet stödjer sig på Riksidrottsförbundets arbete med GDPR. För att påbörja och hitta struktur i arbetet med GDPR finns en checklista framtagen av RF. Samtliga mallar och instruktioner som omnämns i checklistan återfinns här.

Skäldervikens Badmintonklubb har inga egna register över medlemmarna. Vi utnyttjar Riksidrottsförbundets ”IdrottOnline”, Swedbanks ”Speedledger” för fakturering och Ängelholms kommuns system för närvaroregistrering ”ApN”. För tävlingar och seriespel använder vi ”Tournament Software” från det holländska företaget ”Visual Reality” och det svenska systemet ”Scoreboard Live”. Styrelsens uppdrag är att följa de instruktioner som utfärdas centralt. För den enskilde medlemmen innebär det stärkta rättigheter och för styrelsen ett antal nya arbetsuppgifter.

Grundprinciper

Dataskyddsförordningen består i huvudsak av sju grundprinciper som gäller för all behandling av personuppgifter. Dessa kan verka krångliga och svårtolkade, därför har RF beskrivit i vilka sammanhang de är relevanta för idrotten.

Anpassning till nya dataskyddsförordningen (GDPR) i IdrottOnline

Från 25 maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet. För att underlätta administrationen av individens rättigheter kommer flera funktioner för detta lanseras i IdrottOnline under ”Min sida”.

Som medlem i en förening som använder IdrottOnline kan du få inloggningsuppgifter till IdrottOnline för att nå din profil – ”Min sida”. Vänd dig till  din förening om du saknar inloggningsuppgifter.

”Min sida” når du genom att, efter du loggat in, klicka på ditt namn i övre högra hörnet, och därefter knappen ”Min sida”.

På ”Min sida” kan du redan idag hantera dina egna kontaktuppgifter och byta lösenord, men du kommer även efter den 16 maj, när vi (RF) lanserar uppdateringar av ”min sida”, även kunna:

• Exportera dina uppgifter (dataportabilitet)
• Begära registerutdrag inom IdrottOnline
• Begära radering inom IdrottOnline *)

  *) Rätten till radering kan begränsas av andra lagliga hinder, läs mer på          www.datainspektionen.se.

Genom att du loggar in i IdrottOnline och gör det själv minskar du administrationen för föreningen du är medlem i.

I samband med införandet av GDPR har Riksidrottsförbundet även tagit fram en uppförandekod för behandling av personuppgifter. Det är för att skapa en enhetlig behandling av personuppgifter inom idrottsrörelsen och för att förenkla den specifika information som förbund och föreningar inom idrottsrörelsen måste känna till. Du som medlem inom idrottsrörelsen har rätt till och behöver känna till vilken typ av uppgifter om dig som generellt behandlas. Idrottsrörelsens uppförandekod för behandling av uppgifter hittar du uppförandekod för idrottsrörelsen

Mer information och stöd

På Riksidrottsförbundets sida för information och stöd i personuppgiftshantering finner du ännu mer information, svar på vanliga frågor och kontaktuppgifter till Riksidrottsförbundets supportavdelning.RF – Personuppgifter i idrotten

Webbutbildningar i GDPR för föreningar – Läs mer och anmäl er här

Information om GDPR i förhållande till IdrottOnline

Mallar och instruktioner som RF tagit fram

Svar på vanliga frågor om GDPR

För frågor om dataskydd kontakta dataskydd@rf.se

Ängelholms kommun

Mer om GDPR och hur Ängelholms kommun behandlar personuppgifter finns på kommunens hemsida på http://www.engelholm.se . Scrolla längst ned på sidan, klicka sedan på fliken ”Så behandlar vi dina personuppgifter”.

Swedbank

Swedbank informerar på https://www.swedbank.se/om-swedbank/gdpr/index.htm .

Tournament Software

Alla badmintonklubbar i Sverige måste använda ”Tournament Software” för tävlingar och seriespel. Systemet ägs och hanteras av det holländska företaget ”Virtual Reality”.  Information finns på  https://www.badminton.nu/tavlingserie/TournamentSoftware/ ,
http://badmintonsweden.tournamentsoftware.com/Home  och
http://www.tournamentsoftware.com/Home .

Scoreboard Live

Information om Scoreboard Live finns på http://www.scoreboardlive.se .

Publicerat

av

Sponsorer